Ketu ne First Legal Solutions, ne vazhdimisht kërkojme teknika inovative qe do t\'i bejne klientet tone te ndihen rehat kur te mbeshteten ne perkrahjen tone per nevojat e tyre me te nderlikuara ligjore, dhe observimi i standardeve etike eshte parimi kryesor mbi te cilin e mbeshtesim aktivitetin tone.

E drejta komerciale

FLS me përvojën e vet thelbësore në fushën e të drejtës komerciale i ofron klientëve të vet një varg të gjerë të shërbimeve nga kjo fushë. Shërbimet tona përfshijnë, ndër të tjera:

  • Këshillime afariste dhe komerciale
  • Start-up afarist, planifikim dhe zhvillim 
  • Kontrata afariste
  • Lizing Afarist